Vuosisatoja sitten musiikki eli vahvasti kyseisessä hetkessä, ja siitä nauttivat vain sillä hetkellä paikalla olevat kuuntelijat ja seuraajat. Muinaisista lauluista ei ole voitu tallentaa melodioita eikä tiedetä, miten vanhoja muinaisia sanoituksia ollaan aikoinaan vuosituhansia sitten laulettu. Tekstin muodostamisen ja kirjoittamisen myötä sanat saatiin talteen, mutta melodiat ovat jääneet tuntemattomiksi. Sen jälkeen kun nuotisto keksittiin 1000-luvulla, oli mahdollista alkaa tallentaa melodioita niin, että kappaleista tuli pysyvämpiä ja ikimuistoisempia. Silloinkin niistä pystyttiin nauttimaan vain silloisessa hetkessä, mutta kuitenkin melodiat ja sävellykset oli mahdollista tallentaa myöhemmille sukupolville opittaviksi ja perittäviksi.

Musiikin tallentaminen nykypäivänä

Musiikkia alettiin tallentaa 1800-luvulla ja sittemmin musiikkielämyksen kokeminen on muuttunut suuresti. Aiemmin musiikkia mentiin erikseen kuuntelemaan erinäisiin konsertteihin tai musiikkitapahtumiin, joissa live-musiikkia soitettiin ja laulettiin sillä hetkellä. Vaikka nykyään edelleen käydään konserteissa, suurin osa musiikista toistetaan nykyään radioiden, internetin, cd- ja dvd-laitteiden välityksellä ja erilaisilla musiikkitiedostoina.

Tekijänoikeuksia koskevat uhat

Samalla, kun musiikin äänittäminen ja toistaminen yleistyi, myös musiikin tekijöiden tekijänoikeudet joutuivat uhatuiksi. Nykyaikana on erittäin helppo kopioida ja tallentaa musiikkia luvatta niin, että artisti tai ryhmä ei useinkaan saa musiikista sitä hyötyä, mitä se voisi saada esimerkiksi levyjen myynnin avulla. Toki internetin maailma on räjähdysmäisesti kasvaessaan mullistanut myös musiikkiteollisuuden, joten se on mahdollistanut monien artistien läpitulon ja suosion.