Musiikilla tiedetään olevan suuri vaikutus ihmisten tunteisiin. Riippuen minkälaista musiikkia soitetaan ja minkälainen mieliala kuuntelijalla on, musiikki voi sopivasti auttaa keskittymään, rauhoittaa, antaa energiaa, tehdä levottomaksi tai auttaa esimerkiksi liikuntasuorituksessa. Tutkijat ovat havainneet että musiikin tulee olla juuri sopivaan tunnealaan sopivaa, sillä jos surullinen ihminen kuuntelee esimerkiksi iloista musiikkia, hänen surunsa ja ärsytystilansa saattaa kasvaa, kun taas oikeanlaisen omaa tunnetilaa vahvistavan musiikin kuunteleminen saattaa rauhoittaa ja lohduttaa sekä auttaa jaksamaan omaa olotilaa.

Voimakas vaikutus tunteisiin

Taiteenlajeista musiikki on se, joka vaikuttaa eniten tunteisiin, vaikka visuaaliset taidemuodot, kuten maalaustaide tai elokuvataide vaikuttavat myös näkijänsä tunteisiin. Kuitenkin, musiikilla on suurin vaikutus taiteeseen, esimerkiksi tunteiden vahvistamiseen tai lisäämiseen erilaisissa elokuvakohtauksissa. Niissä on aina tilanteeseen sopiva musiikki, joka vahvistaa haluttua tunnelmaa, eikä esimerkiksi romanttisen tai pelottavan tunnelman saaminen elokuviin ole sattuma, vaan tarkkaan harkittua.

Musiikki terapiamuotona

Musiikkia käytetään myös yleisesti terapiamuotona ja apuna keskittymiseen ja tietyn olotilan aikaansaamiseen. Nuoret voivat kanavoida ja hallita tunteitaan musiikin avulla ja saavuttaa paremman mielen tasapainon keskittyessään omia tunteita vahvistavaan musiikkiin, jonka on tiedetty lisäävän mielihyvähormonia. Musiikkiterapiassa on mahdollista käsitellä itselle vaikeita ja arkoja asioita tavalla, joka saa aikaan myönteisen kokemuksen siitä huolimatta, että musiikin kuuntelija joutuu käymään läpi suuria kielteisiä tunteita. Musiikki antaa siis voimaa tunteiden käsittelyyn.