Musiikin eri tyylilajit vaikuttavat hyvin erilaisilta ja saavat aikaan erilaisia tuntemuksia kuulijassaan. Musiikki voidaan erotella erilaisiin lajeihin melodian rytmin ja tyylisuunnan perusteella, mutta se voidaan myös erotella alueen tai kulttuurin mukaan, aikakausittain, instrumenttien valinnan mukaan tai yleisen käyttötarkoituksen mukaan.

Taidemusiikki on valloittanut ihmisiä vuosisatoja

Tavallisesti musiikin eri tyylilajit jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat taidemusiikki, populaarimusiikki ja kansanmusiikki. Näillä kolmella erilaisella musiikin tyylisuunnalla on hyvin omanlaisensa muoto ilmentyä musiikissa, mutta aina ne eivät ole keskenään erotettavissa, vaan niiden raja voi olla hyvinkin häilyvä. Taidemusiikilla tarkoitetaan yleisesti klassista musiikkia, joka on usein yhteisessä sopusoinnussa toimivien konsertin soittajien taitavaa tuotosta. Tämän lajin musiikki viittaa perinteiseenkin klassiseen ja taiteelliseen, niin sanottuun älykkääseen musiikkiin.

Taidemusiikki on pääsääntöisesti lähinnä länsimaista musiikkia, vaikka sitä voidaan tuottaa ympäri maailmaa erilaisin kokoonpanoin. Tällä taiteellisella musiikin muodolla on pitkä historia, sillä se on muodostunut edelleen erittäin tunnettujen taitavien säveltäjien teoksista, kuten Bachista ja Beethovenista, jotka elivät aikaisemmilla vuosisadoilla ja saivat aikaan tämän klassisen rauhallisen musiikkilajin. Taidemusiikki voidaan jakaa vielä erikseen karkeasti erilaisiin ryhmiin, joita ovat orkesterimusiikki, kirkkomusiikki, sinfoniat sekä erilaiset oopperat ja musikaalit.

Nykyaikainen populaarimusiikki tuotetaan valtaväestölle

Populaarimusiikki tarkoittaa yleisesti ottaen kausittaista, sen hetkistä kaupunkikulttuurissa suosittua viihdemusiikkia, joka on monesti kevyempää kuin klassinen musiikki ja usein yhden artistin tai ryhmän aikaan saamaa musiikkia, jossa artisti pääasiassa näyttelee suurinta roolia tämän musiikkilajin menestymisessä. Populaarimusiikki on ennemmin teollista ja kaupallista, jolloin pyritään tavoittelemaan suurempaa yleisöä ja yleisesti valtaosaa väestöstä ja varsinkin nuorista, mutta siihen kuuluu myös erilaisia tyylisuuntauksia hyvin omintakeiseen ja erilaiseen musiikkiin. Tämän musiikkityylin jakaminen vain yhteen lajiin on aivan liian rajoittavaa, sillä populaarimusiikkiin kuuluu kaikenlaiset tyylisuunnat, joita kuitenkin markkinoidaan ennemmin kaupallisesti kuin taiteen muotona.

Vuosisatojen takainen etninen kansanmusiikki on fuusioitumassa kaupalliseksi

Kansanmusiikilla tarkoitetaan yleisesti erilaisten kansojen ja kulttuurien ominaista musiikkisuuntaa, jolla usein ei ole kuuluisia artisteja tai säveltäjiä, vaan se on vuosisatojen saatossa kehittynyt kulttuuria kuvaavaksi musiikkisuunnaksi. Se on usein perinteistä ja hyvin omintakeista, vaikka nykyään yhä useammin kaupallista populaarimusiikkia on alettu yhdistää taitavasti erilaiseen kansanmusiikkiin, jolloin on voitu saada aikaan mielenkiintoisempaa ja markkinoitavampaa etnistä musiikkia, joka saa suosiota samalla sekä valtaväestöltä kulttuurista riippumatta että kyseisen kulttuurialueen ihmisiltä. Nämä fuusioituneet kansanmusiikista ja populaarimusiikista koostetut yhdistelmät nimetään usein maailmanmusiikiksi.

Kansanmusiikin yhdeksi lajiksi voitaisiin yleisesti kutsua myös etnomusiikkia, jolla tarkoitetaan mitä tahansa ei-länsimaista, teollista ja kaupallista musiikkia, jolla on selvästi tunnistettavat kulttuuriset juuret, vaikka musiikkia tuotettaisiinkin ennemmin kaupallisiin tarkoituksiin.