Musiikki suurena osana ihmiskuntaa

Moninainen musiikki taiteen ja ilmaisun muotona on viihdyttänyt ihmiskuntaa vuosituhansien ajan. Jonkin asteinen musiikki on ollut lähes yhtä kauan olemassa kuin ihmiskunta itse. Ihmisyyteen ja luovuuteen kuuluukin vahvasti erilaisesta taiteesta nauttiminen.

Musiikki on vuosituhansien aikana vaihdellut suuresti kulttuurien mukaan samalla, kun erilaiset tavat musisoida ovat muuttaneet muotoaan kulttuurien sisällä. Poikkeuksetta jokaiseen tuntemaamme kulttuuriin on sisältynyt jonkinlaista musiikkia.

Musiikin historiaa

Musiikki on ollut aina oleellinen osa itseilmaisua ja taiteellisuutta. Vaikka musiikin historiaa ei tunneta varmasti, tiedetään, että sitä on käytetty erilaisena ilmaisumuotona niin kauan kuin kulttuureja on ollut olemassa. Musiikin muodostumiseen on saattanut vaikuttaa erilaisten luonnon äänien, kuten linnun laulun, tuulen, meren ja purojen erilaiset äänet. Myös ihmisyyteen kuuluva tutkiva ja seurallinen perusluonne on vaikuttanut musiikin syntymiseen jo ihmiskunnan alusta saakka.

Erilaisen musiikin muotoja on käytetty yleisesti ihmiskunnan arjessa, juhlissa, sodissa ja taisteluissa, rituaaleissa ja perinteissä sekä erilaisissa iloissa ja suruissa. Musiikilla vaikuttaakin olevan suuri merkitys ihmisten kulttuureihin ja yksittäisten ihmisten hyvinvointiin ja tunteiden ilmaisemiseen.

Musiikkia on saatu aikaan paitsi laulamalla, myös erilaisilla soittimilla, joita ihmiset ovat keksineet jo aikakausia sitten. Muinaiset instrumentit ovat soineet tosiaan jo tuhansia vuosia sitten ja niitä on löydetty kuuden tuhannen vuoden takaisista rauniosta ja kaivauksista. Harppujen ja triangelisoittimen kaltaisia instrumentteja on löydetty muinaisen Itä-Euroopan alueelta.

Lauluja ja sanoituksia muinaisissa kirjoituksissa

Tarkempia merkintöjä musiikista on erilaisissa muinaisissa kirjoituksissa, kuten Raamatussa. Israelin kansan erilaiset kuninkaat ja uskon miehet käyttivät musiikkia keinona rauhoittua, iloita ja ilmaista tuntemuksiaan tai uskoaan laulujen ja sävelmien avulla. Esimerkiksi Raamatun Psalmien kirja, joka kirjoitettiin useiden eri kirjoittajien toimesta, sisältää suurimmaksi osaksi eri kirjoittajien laulujen erilaisia sanoituksia riippuen siitä, oliko kyseessä ylistyslaulu, runoelma jonkun ihmisen tai kuninkaan hyväksi, kärsimystä tai katumusta osoittava laulu tai ilosanoma. Vuosisatoja musiikki on liitetty erilaiseen uskonnolliseen ilmaisuun ja Jumalan ylistämiseen, joten sillä on ollut suuri merkitys erilaisissa uskonnoissa kautta aikojen.

Musiikkia ajanlaskumme alusta tähän päivään

Musiikkilajeja on ollut jo vuosituhansia sitten, mutta sitä ei tietenkään voitu musiikin alkuaikoina mitenkään tallentaa tai melodioita kirjoittaa muistiin, ennen kuin 1000-luvulla keksittiin nuottikirjoitus. Sen avulla oli mahdollista säilyttää erilaisia kauniita melodioita, opettaa niitä helpommin muille ja kirjata ylös melodioiden tarkka kulku. Se olikin merkittävä edistysaskel musiikin historiassa. Musiikki jatkui yleistymistään vuosisatoja ja oli saavuttamassa vallankumouksen 1800-luvun puolivälissä, jolloin vihdoin keksittiin mahdollisuus äänittää ja siten tallentaa musiikkia. Siitä alkoikin musiikin laajempi levittäminen ja erilaisten musiikkityylien suosio ja yleinen kansainvälistyminen.

1800-luvulta saakka, jolloin teollinen valankumous alkoi, musiikki on pikkuhiljaa noussut taiteen ja itseilmaisun lisäksi yhdeksi nykypäivämme elinkeinoista, joka avulla tuhannet ihmiset saavat elantonsa. Musiikki ja sen erilaiset muodot yleistyivät 1900-luvulla ja menivät vuosisadan loppupuolella yhä monipuolisempaan ja kohauttavampaan suuntaan, jolloin musiikkikulttuurista tuli jo oma, erillinen kulttuurisuuntauksensa. Silloin musiikin taitajat, erilaiset artistit, alkoivat saada suurempaa suosiota ja maailmanlaajuista menestystä. Nykypäivänä musiikki on lähes kaikkien ihmisten saatavilla sen kaikessa monimuotoisuudessaan. Tämä on loistava uutinen musiikinystäville!