Author: sami

Etnistä musiikkia eri kulttuureista

Ympäri maailmaa on tunnistettavissa selvästi hyvin erilaista, etnistä musiikkia, joka voidaan rajata tiettyyn kulttuuriin, kansallisuuteen tai maahan tai jopa ihmisryhmään kuuluvaksi. Hyvin monilla kulttuureilla on jonkinlainen musiikkiperimä ja omanlaisensa kulttuuri musiikin ja tanssin suhteen, mutta osa musiikkikulttuureista on maailmanlaajuisesti tunnettuja ja ne ovat saavuttaneet suosiota omien kulttuurirajojen tai maarajojen ulkopuolellakin.

Intialainen monisävytteinen musiikki

Voimakkaasti etninen ja persoonallinen sekä iloinen “intialainen musiikki” (https://fi.wikipedia.org/wiki/Intialainen_musiikki) on yksi ihmiskunnan vanhimmista musiikkityylilajeista, joka vaikuttaa suuressa osaa Intiaa ja sitä ympäröiviä maita ja kansakuntia. Tämä musiikkilaji on tuttu lähes koko Kaakkois-Aasiassa, mutta on saanut suosiota viime vuosien aikana myös länsimaissa elokuvateollisuuden ja fuusioituneen populaarimusiikin ansiosta. Jossain päin Kaakkois-Aasia siihen on sekoittunut vaikutteita myös kiinalaisesta musiikista, mutta se on silti hyvin tunnistettavissa aivan omanlaisekseen musiikkilajiksi.

Intialainen musiikki on tavallisesti voimakkaasti rytmikästä, iloista ja vauhdikasta. Musiikin etenemiseen liittyy usein tarina ja solistilla on omanlaisensa tapa laulaa korkealta ikään kuin kärsien tarinan läpi samalla kun voimakas ja värikäs musiikki luodaan voimakkain rummuin, kielisoittimin ja puhallinsoittimin. Maailmanlaajuisesti tunnetuksi tullut Bollywood, joka on yhdistelmä värikästä laulua, musiikkia sekä tarinankerrontaa, kuvastaa hyvin Intian värikästä ja vauhdikasta musiikkikulttuuria

Kiinalainen musiikki vuosisatojen takaa

Omintakeinen edellistä selvästi rauhallisempi ja voimakkaasti kulttuuriinsa sidonnainen kiinalainen musiikki on muodostunut vuosisatojen perinteiden aikana. Se on kehittynyt vuosisatojen aikana erilaisten kiinalaisten dynastioiden vallitessa ja saanut vaikutteita lähellä olevista kansoista. Musiikin juuret ovat lähes yhtä vanhat kuin Kiinan sivilisaatiokin.

Tyypillisiä soittimia kiinalaisessa musiikissa ovat erilaiset kumeat rummut, huilusoittimet, metalliset lyömäsoittimet, joita sanotaan symbaaleiksi ja erilaiset jousisoittimet. Perinteisesti kiinalainen musiikki on hieman melankolista ja mystistä, jollakin tapaa rauhoittavaakin. Taiteellisempi kansanmusiikki on usein vain instrumentein toteutettua musiikkia, mutta yhä useammin kiinalaisessa perinnemusiikissa on myös solisti, usein heleä-ääninen nuori nainen. Musiikkityyliä heijastaakin sopivasti hieman henkevä ja arvoituksellinen musiikkilaji, joka on alkanut kiinnostaa monia myös länsimaissa pitkälti elokuvateollisuuden myötä.


Musiikki työllistää tuhansia ammatilaisia

Musiikki antaa mahdollisuuden monien tuhansien erilaisten työpaikkojen luomiseen. Kuuluisimpia uria ovat epäilemättä laulajien ja artistien urat, vaikka toimivan musiikkikappaleen takana onkin valtava määrä erilaisia ammattilaisia, jotka työskentelevät musiikin luomiseksi ja markkinoimiseksi.

Kymmeniä ammattilaisia menestyksen saavuttamisen takana

Samalla kun laulaja paistattelee parrasvaloissa, kappaleen on saattanut tehdä erillinen musiikin säveltäjä, minkä jälkeen kappale on sanoitettu mahdollisesti eri ammattilaisen työnä. Sen jälkeen sovittaja on luonut kappaleen ja riippuen siitä, miten se on haluttu toteuttaa, sävelmä on saatettu soittaa yhtyeen avulla ja siten tallentaa myöhempää toistoa varten tai musiikki on voitu kokonaan tehdä tietokoneella erilaisten ohjelmien avulla.

Toisaalla musiikkiin perehtynyt kykyjenetsijä kuuntelee satoja erilaisia kappaleita ja artisteja voidakseen löytää mielenkiintoisia ja taitavia persoonia erilaisille vetäville kappaleille. Työ ei ole helppoa, sillä hänen täytyy ymmärtää syvällisesti ja perusteellisesti musiikkibisnestä, johon vaikuttaa hyvän lauluäänen lisäksi paljon artistin ulkonäkö ja persoonallisuus.

Musiikin markkinointi on toinen suuri ala, jossa monet nimettömät ammattilaiset työskentelevät saadakseen musiikkia eteenpäin. He tarjoavat kappaleita eri levytysyhtiöille tai mainostavat artistia ja musiikkiryhmää moninaisin tavoin.

Konsertit vaativat laaja-alaista ammattitaitoa

Kuuluisilla artisteilla on mukana konserteissaan kokonainen joukko ammattilaisia. Taustatanssijoiden ja bändin lisäksi konserttiohjelmalla on erikseen tuottaja ja suunnittelija, jotta konsertista saadaan faneille mieleenpainuva ja vaikuttava. Konserteissa saatetaan käyttää videotehosteita tai vaikka pyrotekniikka, jotka on luotu valmiiksi erilaisten ammattilaisten toimesta. Äänentoistosta vastaavat ääniteknikot ja lisäksi konsertit usein kuvataan ja videoidaan, mihin tarvitaan myös alansa taitavia ammattilaisia.


Musiikin vaikutus tunteitiin

Musiikilla tiedetään olevan suuri vaikutus ihmisten tunteisiin. Riippuen minkälaista musiikkia soitetaan ja minkälainen mieliala kuuntelijalla on, musiikki voi sopivasti auttaa keskittymään, rauhoittaa, antaa energiaa, tehdä levottomaksi tai auttaa esimerkiksi liikuntasuorituksessa. Tutkijat ovat havainneet että musiikin tulee olla juuri sopivaan tunnealaan sopivaa, sillä jos surullinen ihminen kuuntelee esimerkiksi iloista musiikkia, hänen surunsa ja ärsytystilansa saattaa kasvaa, kun taas oikeanlaisen omaa tunnetilaa vahvistavan musiikin kuunteleminen saattaa rauhoittaa ja lohduttaa sekä auttaa jaksamaan omaa olotilaa.

Voimakas vaikutus tunteisiin

Taiteenlajeista musiikki on se, joka vaikuttaa eniten tunteisiin, vaikka visuaaliset taidemuodot, kuten maalaustaide tai elokuvataide vaikuttavat myös näkijänsä tunteisiin. Kuitenkin, musiikilla on suurin vaikutus taiteeseen, esimerkiksi tunteiden vahvistamiseen tai lisäämiseen erilaisissa elokuvakohtauksissa. Niissä on aina tilanteeseen sopiva musiikki, joka vahvistaa haluttua tunnelmaa, eikä esimerkiksi romanttisen tai pelottavan tunnelman saaminen elokuviin ole sattuma, vaan tarkkaan harkittua.

Musiikki terapiamuotona

Musiikkia käytetään myös yleisesti terapiamuotona ja apuna keskittymiseen ja tietyn olotilan aikaansaamiseen. Nuoret voivat kanavoida ja hallita tunteitaan musiikin avulla ja saavuttaa paremman mielen tasapainon keskittyessään omia tunteita vahvistavaan musiikkiin, jonka on tiedetty lisäävän mielihyvähormonia. Musiikkiterapiassa on mahdollista käsitellä itselle vaikeita ja arkoja asioita tavalla, joka saa aikaan myönteisen kokemuksen siitä huolimatta, että musiikin kuuntelija joutuu käymään läpi suuria kielteisiä tunteita. Musiikki antaa siis voimaa tunteiden käsittelyyn.


Musiikin tallentaminen on saanut aikaan sen ikuistamisen

Vuosisatoja sitten musiikki eli vahvasti kyseisessä hetkessä, ja siitä nauttivat vain sillä hetkellä paikalla olevat kuuntelijat ja seuraajat. Muinaisista lauluista ei ole voitu tallentaa melodioita eikä tiedetä, miten vanhoja muinaisia sanoituksia ollaan aikoinaan vuosituhansia sitten laulettu. Tekstin muodostamisen ja kirjoittamisen myötä sanat saatiin talteen, mutta melodiat ovat jääneet tuntemattomiksi. Sen jälkeen kun nuotisto keksittiin 1000-luvulla, oli mahdollista alkaa tallentaa melodioita niin, että kappaleista tuli pysyvämpiä ja ikimuistoisempia. Silloinkin niistä pystyttiin nauttimaan vain silloisessa hetkessä, mutta kuitenkin melodiat ja sävellykset oli mahdollista tallentaa myöhemmille sukupolville opittaviksi ja perittäviksi.

Musiikin tallentaminen nykypäivänä

Musiikkia alettiin tallentaa 1800-luvulla ja sittemmin musiikkielämyksen kokeminen on muuttunut suuresti. Aiemmin musiikkia mentiin erikseen kuuntelemaan erinäisiin konsertteihin tai musiikkitapahtumiin, joissa live-musiikkia soitettiin ja laulettiin sillä hetkellä. Vaikka nykyään edelleen käydään konserteissa, suurin osa musiikista toistetaan nykyään radioiden, internetin, cd- ja dvd-laitteiden välityksellä ja erilaisilla musiikkitiedostoina.

Tekijänoikeuksia koskevat uhat

Samalla, kun musiikin äänittäminen ja toistaminen yleistyi, myös musiikin tekijöiden tekijänoikeudet joutuivat uhatuiksi. Nykyaikana on erittäin helppo kopioida ja tallentaa musiikkia luvatta niin, että artisti tai ryhmä ei useinkaan saa musiikista sitä hyötyä, mitä se voisi saada esimerkiksi levyjen myynnin avulla. Toki internetin maailma on räjähdysmäisesti kasvaessaan mullistanut myös musiikkiteollisuuden, joten se on mahdollistanut monien artistien läpitulon ja suosion.


materia-lite